วิธีการเข้าเรียน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

แสกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน

กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะแสดงคอร์สที่ดูได้ฟรี 3 วัน