“ความอดทน”
เป็นองค์ประกอบสำคัญของ “ความสำเร็จ”
 
― Bill Gate ―
Read more
สิ่งที่วิเศษสุด..สำหรับการเรียนรู้
คือ ไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้
 
― B.B. King ―
Read more
ถ้าคุณบินไม่ได้..ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้..ก็เดิน เดินไม่ได้..ก็คลาน
“ทำอย่างไรก็ได้ ให้คุณเคลื่อนไปข้างหน้า!”
 
― Dr. Martin Luther King Jr. ―
Read more
“การเป็นอัจฉริยะ” ประกอบไปด้วยแรงบันดาลใจ 1%
และหยาดเหงื่ออีก 99%
 
― Thomas Alva Edisons ―
Read more
จงรู้สึก “กระหาย” และ “โง่เขลา” อยู่เสมอ
 
 
― Steve Jobs ―
Read more